Klargøring af tag til tagmaling

KLARGØRING AF TAG TIL TAGMALING

Du går måske og overvejer at få malet taget, men vil gerne vide hvordan processen foregår. Her gennemgår vi hvordan vi får taget klar til at blive malet.

HVORFOR SKAL TAGET RENSES?

Tage står gennem mange år og bliver udsat for vind, vejr og belægninger. Det er derfor vigtigt at få renset taget helt i bund, så malingen kan hæfte sig til taget.

TAGE KAN VÆRE BELAGT AF ALGER, MOS, SKYGGEFELTER, RINGLAV, SNAVS ELLER ANDET. Det vil vi selvfølgelig ikke have under malingen og malingen vil heller ikke binde ordentligt til det.

Skulle man male taget uden at forberede det, vil tagmalingen ikke hæfte sig fast, hvorefter det hurtigt vil begynde at skalle af.

Netop derfor er det vigtigt at rense taget grundigt. Taget kan dog godt stå i ca. 1 måned uden at blive malet, hvor man stadig vil få det samme resultat som hvis du malede det dagen efter.

Bliver dit tag nødt til at stå længere tid end det, kan en algebehandling være nødvendig, så man kommer eventuelle mikroskopiske belægninger der er begyndt at gro til bunds.

Rensning af tag
Rensnings process

RENSNINGSPROCESSEN

Under rensning af tag, anvendes en rensekasse, den bruges til mekanisk at rense taget.

Til at starte med vil der blive afdækket med plastik hvor nødvendigt og opsugning vil blive sat op. Dette gøres så rensevæsken ikke vil komme ned på jorden eller siden af huset. Denne RENSNING UDFØRES HELT UDEN KEMIKALIER, DET ER IKKE NØDVENDIGT AT BRUGE ANDET END VAND. Det afrensede maling og belægninger er dog træls at få på siden af huset eller fliserne, derfor afdækkes der hvor nødvendig.

Når taget renses, har vi 2 mand ude. Én til at stå på taget og fire rensekassen op og ned, én der står på jorden og flytter en spærreplade med opsugning, så spildevandet bliver fanget.

Rensekassen renser med op til 400 psi (bart tryk). Har huset kanter, kroge eller andre udfordrende områder hvor rensekassen ikke kan komme til, vil de anvende en højtryksrenser.

VED ASBESTHOLDIGT TAG

Ved asbestholdige tage er det nødvendigt at tage nogen ekstra forbehold. Spildevandet fra projektet skal opsamles, filtreres og afskaffes på rette vis.

Ved asbestholdige tage anvendes en rensekasse som sikrer at asbesten ikke vil flyve rundt i luften.

ER DET ET ASBESTHOLDIGT ETERNITTAG ER DET SELVFØLGELIG NØDVENDIGT AT OPSAMLE, FILTRERE OG AFSKAFFE SPILDEVANDET PÅ RETTE VIS. Afskaffelse sker ved at aflevere spildevandet til rette deponi, hvor de derefter kan afskaffe det på sikker vis.

Asbestholdig tag
Algebehandling

EFTER RENSNING AF TAG

Efter den mekaniske rensning bliver taget skyllet med vand og desinficeret med algemiddel, så eventuelle skjulte algesporer vil dø inden taget bliver malet.

ALGESPORER HAR EN TENDENS TIL AT SKJULE SIG DER HVOR TAGPLADER OG TAGSTEN OVERLAPPER. De er ikke nemme at komme til med rensekasse men algemidlet vil sive ind og dræbe algesporerne.

Rensning af tag vil typisk tage 1-2 dage at udføre afhængig af opgavens størrelse.

Bestil tilbud
close slider

    Bestil tilbud

    Tilbud på:
    Hustype: