Dansk Tagbearbejdnings historie

VORES HISTORIE

Dansk Tagbearbejdning startede i 1989 med en ide om at kunne tilbyde rensning og maling af de ældre huse, med bevaringsværdige tage.

I BEGYNDELSEN var vi 3 mand ansat – en til salg og to til at udføre opgaverne. Vi flyttede tidligt til nogle nedlagte bygninger på det gamle mejeri i Ljørring, tæt ved Aulum.

UDVIDELSE AF FIRMA

Efterhånden blev vi lidt flere folk, og vi fik i 2004, de nuværende lokaler på Søndergade i Aulum. Her blev kontoret udbygget, og vi råder over nu ca. 1200 M2 LAGER/PRODUKTIONSHAL.

PRODUKTPROGRAMMET er siden opstart, blevet udbygget fra Rensning og Maling af hustage til også at omfatte Isolering af loft og hulmur, Algebehandling af tag, facade og fliser samt Imprægnering af facader og fliser. Vi udfører også rensning af tagrender.

Maling af tag
Indblæsning af Hulmursisolering

VI ARBEJDER NU I HELE LANDET OG HAR 20 BILER KØRENDE

Virksomheden er sidst blevet omdannet til et aktieselskab, som i dagligdagen ledes af en ansat direktør.  Indehaveren har dog sin daglige gang i firmaet.

MEDARBEJDERE

Vi har nu arbejdet med tag i mere end 30 ÅR og vi beskæftiger hovedsagelig ufaglært arbejdskraft, som oplæres i Dansk Tagbearbejdning. Vi har danske såvel som udenlandske medarbejdere på lønningslisten.

Da vejrlig i Danmark er meget omskifteligt, har vi brug for en fleksibel arbejdsstyrke.

SAMFUNDET OG MILJØET ER VIGTIGT FOR OS

Vi tillægger ”ALLE BØR HAVE EN CHANCE” stor betydning. Derfor ansætter vi også personer med forskellige ikke arbejdsrelaterede udfordringer eller mennesker i flexjob, der blot har mistet kontakten til arbejdsmarkedet.

MILJØ er et stadig mere aktuelt tema, og vi bestræber os på, i videst muligt omfang, at arbejde med miljøvenlige procedurer og produkter. Vi forventer at fortsætte i nævnte arbejdsfelter, som skal udbygges med flere ”Grønne” produkter.

Samfund og miljø
Bestil tilbud
close slider

    Bestil tilbud

    Tilbud på:
    Hustype: