Aftalebetingelser

Aftalebetingelser

AFTALEBETINGELSER ALGEBEHANDLING:

BEHANDLING AF TAG OMFATTER SOM STANDARD:

 1. Afpropning af afløb fra taget.

 2. Hvis nødvendig, afdækning af planter.

 3. Hvis nødvendig, afdækning af
  havedamme med fisk.

 4. Behandling af taget med Miljøgodkendt Neutralon algemiddel.

 5. Opsugning af overskydende væske i tagrenden, og udledning på fliser eller lignende

 6. Afmontering af afpropning.

Er der ikke afløb fra taget til kloak eller vandløb, afproppes afløb ikke (stråtag m.v.)

Vi vil gerne have adgang til udvendig vandhane, hvis muligt.

Det kan være nødvendigt at vaske sine vinduer efter algebehandling af tag og facader.

BEHANDLING AF TAG MED SOLCELLER:

Tage med solceller behandles efter aftale på en af følgende måder.

 1. Taget behandles som ovenstående.

 2. Taget behandles som ovenstående, og det aftales at kunde selv vasker solceller efterfølgende.

 3. Taget behandles som ovenstående, og Dansk Tagbearbejdning A/S vasker solceller efter følgende. Pris fremgår af tilbud.

BEHANDLING AF FLISER OG FACADER.

Fliser og facader behandles med miljøgodkendt Neutralon algemiddel. Pris vil fremgå af tilbud.

 

FOR ALLE BEHANDLINGER GÆLDER FØLGENDE VIRKNINGSGARANTI:

Grøn algevækst på taget vil inden for 3 til 4 uger blive sort og langsomt svinde ind. Når der er mos, hvor der behandles, vil dette 4-6 uger efter behandling blive brunt eller sort, og tydeligvis være dødt. En del vil falde af på grund af vejrlig og taghældning. Har belægningen været massiv, kan en efterfølgende mekanisk afskrabning være nødvendig. Mekanisk afskrabning er ikke en del af behandlingen, medmindre andet er aftalt.

Dansk Tagbearbejdning A/S er ikke ansvarlig for, om eventuelle mosklumper glider af taget. Udelukkende at mosklumper dør 4-6 uger efter behandlingen.

Grønne alger


Mos på tag, som er visnet, brunt, og dermed løst, bør falde af taget løbende, og særligt ved gentagne behandlinger. Der kan dog ved 1. gangs behandling sidde mos tilbage, specielt i samlinger hvor det er fastklemt, som først smuldrer senere eller vil kræve en mekanisk afskrabning.

Mos


Ringlav på tag, som oftest ses som hvide og gullige belægninger, vil tørre langsomt ud efter algebehandling. Ringlavet vil herefter over tid frigøre sig i meget små stykker, og glide af taget. Dette forløb kan tage 6-18 måneder. Større belægninger af ringlav kan kun forventes fjernet med gentagende algebehandling.

Ved massive belægninger, især på rygningssten og vindskedesten kan en efterfølgende mekanisk affejning være nødvendig. Mekanisk affejning er ikke en del af prisen for en algebehandling.

Ringlav


Sorte felter, typisk på røde tegltage, er ofte døde alger, som er brændt ned i teglen. Disse felter skal som regel behandles med jævne interval i en periode, før det kan forventes at tagene vil være helt rene.

Skyggefelter

AFTALEBETINGELSER VED MALING AF TAG

RENOVERINGEN OPFATTER:

 1. Rensning efter godkendt system med spulekasse
 2. Efterskylning med rent vand
 3. Desinficering mod alge- og mossporer
 4. Første malebehandling, hvor olien i malingen virker som forankringsgrunder
 5. Anden malebehandling i aftalt farve
 6. Tredje malebehandling i aftalt farve


Efter rensning punkt 1, 2 og 3 faktureres denne del. Malerarbejdet punkt 4, 5 og 6 faktureres efter færdiggørelsen.

KUNDETILFREDSHED OG SERVICEORDNING

Vælger du serviceordningen ALGEBEHANDLING AF TAG, udfører vi KVALITETSTJEK af arbejdet i det efterfølgende kalenderår. Du vil herefter modtager besked.

VED NØDVENDIG REPARATION

Nødvendig reparation, ud over det allerede tilbudte, foretages efter separat tilbud. Ved udskiftning af plader eller tagsten vil der være en synlig forskel på gamle og nye plader eller tagsten.

Pyntehætter kan hvis det ønskes, genmonteres mod betaling.

GARANTIORDNING

Vi yder 10 års Byg Garanti på arbejdet, fordi Vi er medlem af Dansk Byggeri og Tagmalernes Brancheforening. For at få den fulde udbytte af 10 års garanti bør du tilmelde dig ALGEBEHANDLING AF TAG.  Denne behandling er med til at bevare et flot tag og er med til at forlænge levetiden for taget. Taget bør Algebehandles med ca. 18 måneders mellemrum.

Når du vælger os som leverandør, sikrer vi et flot og professionelt resultat. Tagmalerforeningen, under Dansk Byggeri, giver dig sikkerhed og garanti.

Læs eventuelt: Vedtægter for Byg Garanti – DI Byggeri (danskindustri.dk)

ACCEPT AF TILBUD

30 dage fra tilbudsdato

SÅDAN ER DEN KORREKTE RENSE- OG TAGMALER PROCES

Inden rensning med godkendt udstyr afdækkes med plastic. Herved dannes en balje til opsamling af eventuelt overløb. Ved cementsten afdækkes til underkant af vinduer

Afdækning af facade

Adgang til taget sikres.

Adgang sikres

Rensning foretages med godkendt udstyr.

Godkendt udstyr

Alle emner, der ikke skal males, og hvor der er risiko for stænk, afdækkes inden maling.

Afdækning

Kanter og inddækninger males med pensel.

Kanter males med pensel

Sådan sikrer vi dig et flot resultat, som kan holde i mange år.

Efter tagmaling

Maling af vindskedesten

 

 

Vindskedesten flad kant

Underkant på vindskedesten

Der føres logbog over kritiske punkter.

Byg-Garanti Dansk-Tagbearbejdning

 

 

AFTALEBETINGELSER VED ISOLERING

LOFTS ISOLERING.

Loftisolering omfatter som beskrevet til tilbud/ordre.

 • Etablering af vindstop. (hvis behov herfor og tilbudt)

 • Etablering af gangbro. (hvis behov herfor og tilbudt)

 • Etablering af afskærmning ved adgang til loft

 • Montering af målepunkter

 • Indblæsning af bestilte type isolering som tilbudt.

Til isolering af loft anvendes isoleringsmaterialer af højeste kvalitet

Nviro (Isocell papiruld)

Isover (insulsafe loft)


Før og efter isolering


ISOLERING AF HULMUR.

Hulmursisolering omfatter som beskrevet til tilbud/ordre.

 • Indblæsning af valgte isoleringsmateriale gennem huller, der bores i studsfugen.

 • Hullerne lukkes med mørtel i fugefarven. Denne kan afvige marginalt.

Til hulmursisolering anvendes primært glasuld, der er specielt udviklet til hulmur.

Isover Insulsafe Mur

Isoleringstilbud kan afgives som overslagstilbud (tilbud der er estimeret ud fra de informationer vi har om opgaven) eller faste tilbud, hvor vi fysisk har beset opgaven.


Mineraluld til isolering


Gyldighed for tilbud er 30 dage.

 

Medlem af DI Dansk Byggeri.


Byg-Garanti Dansk-Tagbearbejdning

Bestil tilbud
close slider

  Bestil tilbud

  Tilbud på:
  Hustype: