Miljøsikring under algebehandling

MILJØSIKRING ER PÅKRÆVET OG UDFØRES HVER GANG

Det er vigtigt at miljøsikre under algehandling af tag, da man ikke ønsker algemiddel i kloakken eller til vandmiljø. Dansk Tagbearbejdning A/S anvender Neutralon, en af kun 2 miljøgodkendte midler i Danmark.

METODER FOR MILJØSIKRING

Der er mere end en måde at miljøsikre mens algebehandling udføres. Det vigtige er at sørge for algemidlet ikke kommer i kloakken eller søer.

DERFOR FRAKOBLES TAGRENDER ELLER OPSUGES ALGEMIDDEL VIA PUMPE ELLER HÆVERT SYSTEM.

Der er også enkelte tilfælde hvor det ikke er nødvendigt at miljøsikre. Det kan være hvis der er nedsivning faskiner eller lignende.

Miljoesikring
Frakoblet tagrende

TAGRENDE FRAKOBLES

En af metoderne for miljøsikring er helt at frakoble tagrenden så algemidlet ikke kan komme ned i kloakken.

Dette er ikke muligt ved alle slags tagrender da nogen kan være svære at frakoble eller tilkoble igen.

FRAKOBLES TAGRENDEN VIL DET OVERSKYDENDE MIDDEL BLIVE LEDT UD PÅ FLISER ELLER LIGNENDE. Denne fremgangsmåde er fuld ud lovlig. Det er samme middel, som benyttes til behandling af flisearealer.

Tagrenden bliver selvfølgelig sat sammen igen før vi går.

OPSUGNING AF ALGEMIDDEL

Ved miljøsikring ved opsugning af algemiddel, vil tagrenden først blive afproppet ved afløbet, for at sikre at algemidlet forbliver i tagrenden.

Efter behandlingen er fuldført sætter vi enten en lille pumpe op i tagrenden, eller sætter hævert pumpe op for at pumpe overskydende algemiddel ud på fliser eller lignende.

NÅR TAGRENDEN ER TØMT, FJERNES PROPPERNE OG TAGRENDEN ER IGEN FULDT FUNKTIONEL.

Algemiddel pumpes
Miljjøsikring ved nedsivning

SPECIAL TILFÆLDE

Der er nogen tilfælde hvor det ikke er nødvendigt at miljøsikre. DETTE ER HVIS DER ER NEDSIVNING, FASKINER ELLER LIGNENDE.

I disse tilfælde ledes vandet fra tagrenden ikke i kloakken eller nogen søer og dermed er det uskadeligt.

Bestil tilbud
close slider

    Bestil tilbud

    Tilbud på:
    Hustype: